icon icon icon

Phần mềm và sản phẩm thông minh

I. PHẦN MỀM QUẢN LÝ TẬP TRUNG CÁC TRẠM TRỘN BÊ TÔNG - TTSMARTBP

1. Phần mềm TTSmartBP Local - Cài đặt cho PLC, HMI và PC

- Phân quyền cho các cấp quản lý và vận hành trạm: Chủ doanh nghiệp, trạm trưởng, kế toán, thí nghiệm, vận hành...

- Thuật toán cân tự động đảm bảo sai số các cân nhỏ hơn 1%, tự động cân bù khi thiếu vật liệu và cảnh báo khi cân dư.

- Lưu được số liệu cân tay cả trong trường hợp tắt máy tính.

2. Phần mềm TTSmartBP Online - Chạy trên nền tảng web

- Chạy trên bất kỳ máy tính, máy tính bảng, điện thoại nào có kết nối internet giúp người quản lý giám sát các trạm trộn mọi nơi, mọi lúc.

- Cập nhật và lưu trữ dữ liệu trạm trộn (khách hàng, đơn hàng, cấp phối, vật liệu đã sử dụng...) của các trạm trộn liên tục.

- Quản lý vật liệu: nhập vật liệu đầu vào từ cân ô tô hoặc nhập tay trên phần mềm, tự động tính tồn kho khi trộn.

II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PHÂN PHỐI KHÍ NÉN

 

 

DỰ ÁN