icon icon icon

        TTSmart được thành lập ngày 16 tháng 6 năm 2016 của nhóm thành viên đam mê kỹ thuật và muốn công hiến sức mình cho công cuộc hiện đại hóa Việt Nam. Từ sản phẩm ban đầu là cung cấp hệ thống điện điều khiển cho các dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, cho đến nay chúng tôi đã tham gia vào các lĩnh vực: Tư vấn, thiết kế chế tạo các hệ thống điều khiển tự động hóa cho các dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, bê tông, vữa khô, ngói màu, tấm lợp, gạch không nung...Tư vấn, thiết kế, chế tạo các hệ thống quan trắc và xử lý môi trường như: nhà máy đốt rác, nhà máy xử lý nước thải...Tư vấn thiết kế, chế tạo các dây chuyền nước lạnh công nghiệp và khí nén. Thiết kế, chế tạo hệ thống điện điều khiển tự động cho các máy y tế, máy kiểm tra...

DỰ ÁN