📣Nhằm đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và duy trì mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch, góp phần cùng cả nước chống đẩy lùi dịch bệnh. 
✊Ngày 12/08/2021 TTSmart đã tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid cho toàn bộ anh em của công ty.