CẢI TẠO NÂNG CẤP TRẠM TRỘN HÀN QUỐC 5 TẦNG

CẢI TẠO NÂNG CẤP TRẠM TRỘN HÀN QUỐC 5 TẦNG

CẢI TẠO NÂNG CẤP TRẠM TRỘN HÀN QUỐC 5 TẦNG
- Chủ đầu tư: Công ty VLXD 568 - Địa điểm: Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Địa điểm: Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Chăm Sóc Khách Hàng


Hotline: 0913158383
Chat FB với chúng tôi